Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní pravidelného a nepravidelného právneho poradenstva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: JUDr. Peter Pompa advokát

Adresa dodávateľa: Kežmarská 9, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31817891

Predmet zmluvy: oprava dátumu v Dodatku č.2

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.01.2023

Datum zverejnenia: 09.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Opravený dátum v Dodatku č.2.pdf ( veľkosť: 87,2 KB, aktualizované: Pondelok 09. Január 2023 11:14 )