Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Viktória Gabčová

Adresa objednávateľa: Vydrník č.26

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vydrník

Adresa dodávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO dodávateľa: 00326747

Predmet zmluvy: Nájom HM č.334

Zmluvná cena: 20.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.01.2023

Datum zverejnenia: 19.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf HM 334.pdf ( veľkosť: 121,9 KB, aktualizované: Štvrtok 19. Január 2023 08:41 )