Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Jozef Žiga

Adresa objednávateľa: Vydrník č.6, 05914

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vydrník

Adresa dodávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO dodávateľa: 00326747

Predmet zmluvy: Nájom HM č.336

Zmluvná cena: 40.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.01.2023

Datum zverejnenia: 27.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf HM 336.pdf ( veľkosť: 125,5 KB, aktualizované: Piatok 27. Január 2023 11:12 )