Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok č.1 k dohode č.22/36/010/66 uzatvorenej podľa §10

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: UPSVaR Poprad

Adresa dodávateľa: Hraničná 667/13, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Zmena v článku II. bod 5

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.01.2023

Datum zverejnenia: 30.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Vydrník dodatok.pdf ( veľkosť: 451,2 KB, aktualizované: Pondelok 30. Január 2023 11:43 )