Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve č. 1030/2022/OPR o poskytnutí dotácie

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Prešovský samosprávny kraj

Adresa dodávateľa: Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov

IČO dodávateľa: 37870475

Predmet zmluvy: zmena v Čl. 1 bod 3

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.02.2023

Datum zverejnenia: 24.02.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf ZMLUVA_Dodatok_1030-2022-OPR.pdf ( veľkosť: 123,5 KB, aktualizované: Piatok 24. Február 2023 08:19 )