Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2011

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Dexia banka Slovensko,a.s.

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Dodatok o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka

Zmluvná cena: 0.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 01.02.2011

Datum zverejnenia: 14.04.2011

Dokumenty Pdf Dodatok zmluvy Dexia.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Štvrtok 14. Apríl 2011 14:41 )