Obec Vydrník

Zmluva

Audit účtovnej uzávierky Obce Vydrník

Identifikácia

Číslo zmluvy: 8/2011

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ing.Jozef Majerčík

IČO dodávateľa: 31945830

Predmet zmluvy: Audit účtovnej uzávierky Obce Vydrník

Zmluvná cena: 800.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 18.04.2011

Datum zverejnenia: 28.04.2011

Dokumenty Pdf Auditor.pdf ( veľkosť: 2,3 MB, aktualizované: Štvrtok 28. Apríl 2011 08:20 )