Obec Vydrník

Zmluva

Úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie AČ

Identifikácia

Číslo zmluvy: 30/§52/2011NP V-2

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: ÚPSVaR Poprad

IČO dodávateľa: 37937758

Predmet zmluvy: Úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie AČ

Zmluvná cena: 6916.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 19.05.2011

Datum zverejnenia: 23.05.2011

Dokumenty Pdf 30§522011NP.pdf ( veľkosť: 6,2 MB, aktualizované: Pondelok 23. Máj 2011 14:28 )