Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o poskytnutí služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: ARDE, s.r.o.,Bardejov

IČO dodávateľa: 36 507 601

Predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluvná cena: 32400.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 24.06.2011

Datum zverejnenia: 27.06.2011

Dokumenty Pdf Poskytovanie služieb.pdf ( veľkosť: 2,9 MB, aktualizované: Pondelok 27. Jún 2011 16:09 )