Obec Vydrník

Zmluva

Prenájom vodného toku Hrabušického potoka do dočasného užívania

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: SVHP, š.p., Banská Štiavnica

IČO dodávateľa: 36022047

Predmet zmluvy: Prenájom vodného toku Hrabušického potoka do dočasného užívania

Zmluvná cena: 1.00 €/rok

Dátumy

Datum podpisu: 04.07.2011

Datum zverejnenia: 04.07.2011

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva.pdf ( veľkosť: 2,4 MB, aktualizované: Pondelok 04. Júl 2011 14:04 )