Obec Vydrník

Zmluva

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a prijímateľom

Identifikácia

Číslo zmluvy: 040/2.1 MP/2011

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ministerstvo ŽP SR

IČO dodávateľa: 42181810

Predmet zmluvy: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a prijímateľom

Zmluvná cena: 412617.19 €

Dátumy

Datum podpisu: 30.06.2011

Datum zverejnenia: 25.07.2011

Dokumenty