Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.03.2021 Realizácia aktivačnej činnosti v termíne od 01.04.2021 do 30.09.2021.
PP1/OAOTPaESF/ZAM/20
5600.88 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 24.03.2021
29.03.2021 Dodávka pitnej vody
174/2021
0.00 € s DPH Ondrej Fedor Obec Vydrník 29.03.2021
29.03.2021 Predmetom Zmluvy je poskytovať Dodávateľom odbornú kontrolu budov, vykurovacích zariadení - kotlov a vykurovacích telies a rozvodov, vodovodných a kanalizačných rozvodov v obecných nehnuteľnostiach Dom smútku, Obecný dom v obci Vydrník
1/2021
100.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Bohmer 29.03.2021
29.03.2021 Predmetom tejto zmluvy je rámcové vymedzenie záväzku Dodávateľa vypracovať pre Objednávateľa Žiadosť o NFP z Envirofondov 2021.
500.00 € s DPH Obec Vydrník Novo Funding s.r.o. 11.12.2020
25.03.2021 Darca daruje touto zmluvou obdarovanému peňažný dar vo výške 200€ pre účely zakúpenia AED defibrilátora.
200.00 € s DPH Obec Vydrník Záchrana OZ 24.03.2021
16.03.2021 Zapožičanie tabletu a SIM karty na SODB
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Vydrník SR- Štatistický úrad SR 16.03.2021
16.03.2021 Poistenie "Obecný dom č.68 Vydrník"
4419014467
257.90 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 16.03.2021
12.03.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia
1199000350
120.00 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 15.03.2021
23.02.2021 Legislatívne zmeny Zákona o odpadoch
0.00 € s DPH Obec Vydrník NATUR -PACK, a.s. 23.02.2021
15.02.2021 Dodatok k zmluve za HM č.109
0.00 € s DPH RNDr. Iveta Sováková Obec Vydrník 03.02.2021
09.02.2021 Zriadenie vecného bremena pre stavbu "Vydrník SO 06 - Výtlačné potrubie"
870820 010-1-2020-ZV
718.43 € s DPH Obec Vydrník Železnice Slovenskej republiky 19.01.2021
09.02.2021 Dodávka pitnej vody
173/2021
0.00 € s DPH Ondrej Kovalčik Obec Vydrník 02.02.2021
03.02.2021 Zhotoviteľ, Brantner Poprad, s.r.o. sa zaväzuje v zmysle ustanovení Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.: Vykonávať pre objednávateľa zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
13/V-07
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad s.r.o. 18.01.2021
21.01.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia
1199000831
80.00 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 20.01.2021
20.01.2021 Predmetom tejto zmluvy je aj umožnenie pripojenia prvkov vianočnej výzdoby
0.00 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská distribučná a.s. 18.12.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 787.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 52 53