Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.05.2020 Prenájom HM č. 284
16.60 € s DPH Ing. Anna Gallovičová Obec Vydrník 20.05.2020
18.05.2020 Ročné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla - AVIA - A30K-červená -požiarnická
1048099493
154.00 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 15.05.2020
15.05.2020 Prenájom HM. č 283 na verejnom pohrebisku.
16.60 € s DPH Albína Lučivjanská Obec Vydrník 06.05.2020
11.05.2020 Dodávanie pitnej vody zo zariadenia verejných vodovodov.
167/2020
0.00 € s DPH Peter Gapčo Obec Vydrník 05.05.2020
06.05.2020 Dodávanie pitnej vody zo zariadenia verejných vodovodov.
166/2020
0.00 € s DPH Vladimír Barabas Obec Vydrník 05.05.2020
22.04.2020 Obnovenie nájmu na dočasné užívanie HM č. 285
16.60 € s DPH Ján Barabas Obec Vydrník 21.04.2020
21.04.2020 Dodávanie pitnej vody zo zariadenia verejných vodovodov.
164/2020
0.00 € s DPH Ladislav Špalda Obec Vydrník 20.04.2020
21.04.2020 Predmet vlastníckeho práva k ľahkému nákladnému automobilu Avia typu A30
100.00 € s DPH Obec Vydrník Obec Spišský Štiavnik 16.04.2020
21.04.2020 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
165/2020
0.00 € s DPH Helena Žigová Obec Vydrník 21.04.2020
23.03.2020 Plnenie vecného bremena Vecné bremeno „in personam“ spočíva v povinnosti Povinného strpieť v prospech Oprávneného na časti Zaťaženého pozemku v rozsahu vyznačenom v GP o celkovej výmere 487 m2
365.00 € bez DPH Obec Vydrník Železnice Slovenskej republiky 25.02.2020
19.03.2020 Zmluvné podmienky
0.00 € s DPH Obec Vydrník ZO SOZVS so sídlom v Hôrke 28.02.2020
02.03.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj
5190051571
45.50 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 07.02.2020
02.03.2020 Zhotoviteľ, Brantner Poprad, s.r.o. sa zaväzuje v zmysle ustanovení Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.: Vykonávať pre objednávateľa zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad s.r.o. 10.02.2020
02.03.2020 Prenájom HM. č 326/1,2 na verejnom pohrebisku.
33.20 € s DPH Peter Gallovič Obec Vydrník 02.03.2020
24.02.2020 Prenájom HM č.325/1,2 na verejnom pohrebisku.
33.20 € s DPH Miroslav Kroščen Obec Vydrník 24.02.2020
Zobrazených 16 - 30 z celkových 744.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 49 50