Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.11.2020 MANDATÁR sa za podmienok dohodnutých v tejto ZMLUVE zaväzuje vykonať pre MANDANTA: stavebný a autorský dozor pre stavbu: Prístavba pre vstup do priestorov budovy COOP Jednota vo vlastníctve obce- zmena
1500.00 € s DPH Obec Vydrník BSK EUROPE, s.r.o. 09.11.2020
07.11.2020 Prenájom HM č.27
20.00 € s DPH Vlasta Javorová Obec Vydrník 06.11.2020
03.11.2020 Poskytnutie preddavku
900.00 € s DPH Obec Vydrník Združenie obcí mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu 26.10.2020
30.10.2020 Jednorazové poistné za pracovné miesta AČ
5190054280
120.00 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 15.08.2020
29.10.2020 Aplikácia § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platom znení do praxe
20/36/010/60
0.00 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 29.10.2020
29.10.2020 Úprava vzájomných práv a povinností
0.00 € s DPH Obec Vydrník MV SR 23.10.2020
29.10.2020 Uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie diela " Plot z betónových panelov"-cintorín
11916.00 € s DPH Obec Vydrník LADEN s.r.o. 20.08.2020
29.10.2020 Oplotenie materskej škôlky - obec Vydrník
5834.00 € s DPH Obec Vydrník LADEN s.r.o. 21.09.2020
15.10.2020 V záhlaví zmluvy sa na základe zmeny štatutárneho orgánu menia identifikačné údaje Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky týkajúce sa konajúcej osoby na znenie
0.00 € s DPH Obec Vydrník MPSVaR Slovenskej republiky 02.10.2020
14.10.2020 4. Cena diela a platobné podmienky Na základe požiadavky objednávateľa sa upravuje a dopĺňa znenie čl. 4.2
0.00 € s DPH Obec Vydrník SOVUS s.r.o. 12.10.2020
01.10.2020 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa službu osvetlenia v obce Vydrník a Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutú službu platiť dohodnutú cenu, a to za podmienok a spôsobom v tejto zmluve uvedených.
81705.60 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská distribučná a.s. 30.09.2020
30.09.2020 Dodávka pitnej vody
171/2020
0.00 € s DPH Ing. Kamil Klimeš Obec Vydrník 28.09.2020
30.09.2020 Týmto Dodatkom č.1 sa na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán mení Zmluva o zriadení vecného bremena č.870820 009-1-2019-ZVB
0.00 € s DPH Obec Vydrník Železnice Slovenskej republiky 19.08.2020
30.09.2020 Dodávka pitnej vody
172/2020
0.00 € s DPH Ján Kuna Obec Vydrník 29.09.2020
17.09.2020 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy v týchto článkoch: 3. Čas plnenia predmetu zmluvy
0.00 € s DPH Obec Vydrník SOVUS s.r.o. 09.09.2020
Zobrazených 16 - 30 z celkových 779.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 51 52