Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.01.2023
Crz:05.01.2023 15:21
Zmeny v číslovaní a zmena IČO
0.00 € s DPH Obec Vydrník JUDr. Peter Pompa advokát 05.01.2023
02.01.2023
Crz:02.01.2023 09:00
V predmetnej zmluve z dôvodu zmeny v kap. I. Ostatné kapitoly zmluvy ostávajú nezmenené. Kapitola I. Zmluvné strany
0.00 € s DPH Obec Vydrník Vak SERVIS, s.r.o. 21.12.2022
22.12.2022
Crz:22.12.2022 08:50
Zmena cien za odvoz a zneškodňovanie odpadov z obce na rok 2023
13/V07
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad s.r.o. 21.12.2022
21.12.2022
Crz:21.12.2022 17:16
Dodávka pitnej vody na základe zmluvy č.190/2022
190/2022
0.00 € s DPH Jozef Kroščen Obec Vydrník 21.12.2022
21.12.2022
Crz:21.12.2022 17:16
Nájom HM č. 290
20.00 € s DPH Marcela Pavliščáková Obec Vydrník 10.11.2022
19.12.2022
Crz:19.12.2022 10:05
Kapitola 1. Zmluvné strany zmena
0.00 € s DPH Obec Vydrník W-Control, s.r.o. 14.12.2022
13.12.2022
Crz:13.12.2022 16:15
Článok II. Zmluvy sa doplňuje bod 2.1 Článok IV. Zmluvy sa doplňuje bod 4.4
0.00 € s DPH Obec Vydrník JUDr. Peter Pompa advokát, advokátska kancelária s.r.o. 09.12.2022
06.12.2022
Crz:06.12.2022 10:24
Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán dosiahnutia účelu tejto Zmluvy uvedeného v bode 2.2 tohto článku Zmluvy na obdobie 1.12.2022 do 30.6.2023
7143920
38288.50 € s DPH Obec Vydrník Úrad vlády SR 14.11.2022
05.12.2022
Crz:05.12.2022 14:55
Poskytovanie pravidelného a nepravidelného právneho poradenstva
1240.00 €/mesiac s DPH Obec Vydrník JUDr. Peter Pompa advokát, advokátska kancelária s.r.o. 05.12.2022
25.11.2022
Crz:25.11.2022 14:55
Dodanie drevených sôch 2x anjel a 2x sv. Šimona a Júdu
1000.00 € s DPH Obec Vydrník Ľubomír Orság 21.11.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 11:02
Zmluvné strany súhlasia s potrebou zvýšiť dohodnutú cenu Diela v rozsahu rastu indexu cien v stavebníctve.
21229.28 € s DPH Obec Vydrník Bachleda Pavel - BAPAS 05.09.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 16:05
Predĺženie projektu MOPS z 15 mesiacov na 20 mesiacov. Doplnenie článku IV, cena a platové podmienky
1575.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Peter Franko 21.11.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 16:05
Prenájom plochy pre inštaláciu a umiestnenie kamery a antény obecného kamerového systému Nájomcu umiestneného na rodinnom dome Vydrník č. 49
50.00 €/rok s DPH Obec Vydrník Martin Barabas 23.11.2022
22.11.2022
Crz:22.11.2022 14:01
Odpredaj nehnuteľnosti - pozemok parc. reg. KNC č. 320/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 170 m2
314.50 € s DPH Samuel Kuruc Obec Vydrník 22.11.2022
21.11.2022
Crz:21.11.2022 10:30
Vypracovanie projektovej štúdie uskutočniteľnosti zámeru "Novostavba základnej školy v obci Vydrník".
5000.00 € bez DPH Obec Vydrník W - ecopower, s.r.o 28.10.2022
Zobrazených 16 - 30 z celkových 932.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 62 63