Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.10.2019 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje vypracovať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na predmet zákazky " Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník
6750.00 € s DPH Obec Vydrník WAMA - Ing.Jozef Marcinko 30.09.2019
18.10.2019 Účelom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
0.00 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 11.10.2019
02.10.2019 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania pre žiakov MŠ pri ZŠ s MŠ Vydrník v ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabušice
0.00 € s DPH Obec Vydrník Obec Vydrník 30.08.2019
18.09.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
158/2019
0.00 € s DPH Eva Samková Obec Vydrník 18.09.2019
12.09.2019 Predmetom tejto zmluvy o spolupráci je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení fotografovania.
30.00 € s DPH Obec Vydrník Daniela Ganzarčíková 05.09.2019
03.09.2019 Prenájom HM č.322 /neb. M. Sagulová/
16.60 € s DPH Obec Vydrník Obec Vydrník 02.09.2019
02.09.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
157/2019
0.00 € s DPH Peter Budzák Obec Vydrník 30.08.2019
27.08.2019 Prevádzkovanie mobilnej aplikácie OBCOmat
OBMA-001/2019
660.00 € s DPH Obec Vydrník DataX Computing, spol. s.r.o. 27.08.2019
27.08.2019 Zhotovenie webového sídla s prezentáciou www.vydrnik.sk
OBWE-001/2019
1788.00 € s DPH Datax Computing, spol.s.r.o. Obec Vydrník 27.08.2019
27.08.2019 Vydanie platobnej karty
0.00 € s DPH Obec Vydrník Prima banka Slovensko, a.s. 16.08.2019
05.08.2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec o poskytnutí príspevku na AČ formou AČ na obdobie 01.07.2019-31.12.2019
Dodatok č.1
2793.60 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 02.08.2019
26.07.2019 Vykonávanie zberu, odvozu a zneškodňovanie KO
13/V-07
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad s.r.o. 22.07.2019
26.07.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie HM č.37 /neb. Dorota a Ondrej Javorský/
16.60 € s DPH Ladislav Sagula Obec Vydrník 26.07.2019
25.07.2019 Zabezpečenie výkonu externého managmentu pre projekt "MOPS Vydrník"
4998.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Franko Peter 24.07.2019
23.07.2019 Prenájom HM č.204/1,2 (neb. Katarína a Štefan Kuzma/
33.20 € s DPH Marcela Pavliščáková Obec Vydrník 22.07.2019
Zobrazených 16 - 30 z celkových 711.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 47 48