Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.11.2022
Crz:15.11.2022 09:46
Zrušenie článku 6.9
0.00 € s DPH Obec Vydrník URBARIÁT, pozemkové spoločenstvo, Vydrník 23.09.2022
14.11.2022
Crz:14.11.2022 08:56
Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
189/2022
0.00 € s DPH Róbert Dický Obec Vydrník 14.11.2022
10.11.2022
Crz:10.11.2022 11:46
Nájom HM č. 290
20.00 € s DPH Marcela Pavliščáková Obec Vydrník 10.11.2022
08.11.2022
Crz:08.11.2022 10:04
Prenájom priestorov Obecného domu
8/2022
70.00 € s DPH Matej Kuna Obec Vydrník 08.11.2022
07.11.2022
Crz:07.11.2022 09:42
Prenájom priestorov Obecného domu
8/2022
70.00 € s DPH Miloš Kroščen Obec Vydrník 07.11.2022
07.11.2022
Crz:07.11.2022 13:52
Nájom HM č. 333
40.00 € s DPH Miloš Kroščen Obec Vydrník 04.11.2022
02.11.2022
Crz:09.11.2022 01:20
Prenájom priestorov Obecného domu
7/2022
0.00 € s DPH Slovenský skauting, 122. zbor anjelov strážnych Poprad Obec Vydrník 27.10.2022
28.10.2022
Crz:28.10.2022 10:46
Vypracovanie projektovej štúdie uskutočniteľnosti zámeru "Novostavba základnej školy v obci Vydrník".
5000.00 € bez DPH Obec Vydrník W - ecopower, s.r.o 28.10.2022
28.10.2022
Crz:28.10.2022 10:46
Národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511 na obdobie 1.11.2022 - 31.3.2023
539/2022
16260.00 € s DPH Obec Vydrník Úrad vlády SR 07.09.2022
26.10.2022
Crz:26.10.2022 12:40
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov, elektronických stravných lístkov
0.00 € s DPH Obec Vydrník DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 17.10.2022
24.10.2022
Crz:24.10.2022 10:47
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej služby v zariadení pre seniorov od 01.01.2022 do 31.12.2022
6/2022
672.00 € s DPH Obec Vydrník Arcidiecézna charita Košice 19.10.2022
10.10.2022
Crz:10.10.2022 09:51
Zmluvné strany sa dohodli Dodatkom č.2 na zmene článku VI. bod 3.
0.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Jozef Marcinko - WAMA 30.09.2022
06.10.2022
Crz:06.10.2022 09:25
Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
187/2022
0.00 € s DPH Katarína Žigová Obec Vydrník 03.10.2022
06.10.2022
Crz:06.10.2022 09:25
Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
188/2022
0.00 € s DPH Ing. Zlatica Kipikašová Obec Vydrník 03.10.2022
06.10.2022
Crz:06.10.2022 09:25
Odborné a servisné práce na obecnom vodovode v obci Vydrník
15.00 €/hod s DPH Obec Vydrník Ján Birošík ERBIJAN 28.09.2022
Zobrazených 31 - 45 z celkových 932.
1 3 5 6 7 8 9 62 63