Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.05.2019 Mobilný Hlas SIM karta
0.00 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom, a.s 02.05.2019
07.05.2019 Predmetom zmluvy je prevádzkovanie verejného infraštrukturálneho majetku vlastníka verejného vodovodu v zmysle zákona č.442/2002
204/2019
1084.92 € s DPH Obec Vydrník Vak SERVIS, s.r.o. 30.04.2019
17.04.2019 Mobilný Hlas SIM karta
0.00 € s DPH Obec Vydrník Slovovak Telekom, a.s 12.04.2019
03.04.2019 Spracúvanie osobných údajov.
0.00 € s DPH Obec Vydrník Martin Majerčak 01.02.2019
19.03.2019 Spracovanie osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Vydrník Ing.Pavol Perháč - ELTECH 01.02.2019
19.03.2019 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie,, nahlásených na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb
5190046552
16.25 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. 28.02.2019
14.03.2019 Obec v zmysle VZN č1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií a schváleného rozpočtu Obce Vydrník na rok 2019 Uznesením č.220/2018 upraveného rozpočtovým opatrením č. 1schváleným uznesením č.33/2019 zo dňa 01.03.2019 na základe Vašej žiadosti o poskytnutie príspevku, schválenej OZ vo Vydrníku dňa 01.03.2019 Uznesením č. 34/2019.
3/2019
500.00 € s DPH Ing. Milan Budzák Obec Vydrník 13.03.2019
14.03.2019 Obec v zmysle VZN č1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií a schváleného rozpočtu Obce Vydrník na rok 2019 Uznesením č.220/2018 zo dňa 07.11.2018.
2/2019
400.00 € s DPH Slovenský skauting,112.zbor anjelov strážnych Poprad Obec Vydrník 13.03.2019
14.03.2019 Obec v zmysle VZN č1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií a schváleného rozpočtu Obce Vydrník na rok 2019 Uznesením č.220/2018 zo dňa 07.11.2018.
1/2019
600.00 € s DPH HK Vydrník Obec Vydrník 13.03.2019
07.03.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.7/1,2,3(neb. z rod. Slavkovskej - Ondrej a Anna a dcéra Anna) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa.
49.80 € s DPH Lucia Vantrobová Obec Vydrník 07.03.2019
07.03.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.273 (neb.z rod Slavkovskej ) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa.
16.60 € s DPH Lucia Vantrobová Obec Vydrník 07.03.2019
22.02.2019 Predmetom tejto zmluvy o spolupráci je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení fotografovania.
30.00 € s DPH Obec Vydrník Daniela Ganzarčíková 22.02.2019
20.02.2019 Legislatívne zmeny Zákona o odpadoch
0.00 € s DPH Obec Vydrník NATUR-PACK, a.s 20.02.2019
12.02.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.29/1,2(neb.Zuzana a Ondrej Slavkovský a dcéra Alžbeta Slavkovská) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa - 2018-2027
33.20 € s DPH Obec Vydrník Norbert Dický 08.02.2019
06.02.2019 Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
18/36/052/306
0.00 € s DPH Obec Vydrník Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Poprad 06.02.2019
Zobrazených 46 - 60 z celkových 711.
1 2 4 6 7 8 9 47 48