Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.12.2012 Vypracovanie monitorovacích správ
60.00 € s DPH Obec Vydrník Ing.Slavomír Božoň 13.12.2012
13.12.2012 Poskytovať a vykonávať pre obec Vydrník odbornú technickú a legislatívnu pomoc pri prevádzkovaní správy verejného majetku vodohospodárskych zariadení
113/2010
150.00 € s DPH Obec Vydrník EKOSERVIS Slovensko s.r.o. 19.11.2012
11.12.2012 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto
16.60 € s DPH Marcela Pavliščáková Obec Vydrník 23.11.2012
11.12.2012 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto
16.60 € s DPH Ružena Stančáková Obec Vydrník 23.11.2012
29.11.2012 Poskytnutie používateľských práv nadobúdateľovi k aplikačnému vybaveniu informačného systému
U1204/2013
82.75 € s DPH Obec Vydrník MADE s.r.o. 21.11.2012
29.11.2012 Pripojenie podniku k sieti
9905344777
0.00 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom a.s. 20.11.2012
29.11.2012 Mení a upravuje Zmluvu v rozsahu a spôsobom uvedeným v v tomto Dodatku
9902786288
0.00 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom a.s. 26.11.2012
29.11.2012 Mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku
9902786288
0.00 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom a.s. 26.11.2012
21.11.2012 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vydrník na r.2012
200.00 € s DPH Slovenský skauting Obec Vydrník 20.11.2012
15.11.2012 Výkon stavebného dozoru na stavbe diela "Infraštruktúra Vydrník"
11 011
33120.00 € s DPH Obec Vydrník INPROKON, s.r.o. 15.11.2012
14.11.2012 Kompletná dodávka a realizácia stavebných prác na zákazku "Regenerácia sídla Vydrník-Infraštruktúra
Zmluva č.269/2012
2229477.00 € s DPH Obec Vydrník Vodohospodárske stavby a.s. 14.11.2012
31.10.2012 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri organizovaní MOS
3744.00 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR v Poprade 18.10.2012
30.10.2012 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-združené poistenie, Dodatok- Zmluvné dojednania o pripoistení rizík
0109001266
371.36 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa a.s. 16.10.2012
03.10.2012 Dodatok o podmienkach úročenia a splácania úveru úveru
54/038/10 dod.č.3
201.61 € s DPH Obec Vydrník Prima banka Slovensko a.s. 25.09.2012
19.09.2012 Predaj nehnuteľnosti -trvale trávnatý porast v katastrálnom území obce Vydrník
3.32 €/m² s DPH Obec Vydrník Pavol a Viera, Pavol a Anna Gallovičovi 17.09.2012
Zobrazených 691 - 705 z celkových 745.
1 2 42 43 44 45 47 49 50