Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.06.2013 Prenájom hrobového miesta č.294 na pohrebisku
16.60 € s DPH Štefan Žiga Obec Vydrník 27.06.2013
25.06.2013 Poskytnutie odbornej obsluhy prevádzky ČOV II.
1/2013
190.00 €/mesiac s DPH Obec Vydrník Ján Bohmer 02.01.2013
07.06.2013 Predmetom dodatku je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ
0.00 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 04.06.2013
21.05.2013 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ
č.16
7983.80 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 16.05.2013
21.05.2013 Úprava práv a povinností.....
č.16
7983.80 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 16.05.2013
16.05.2013 Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie schválenej v rozpočte obce
200.00 € s DPH Slovenský skauting Obec Vydrník 15.05.2013
14.05.2013 Prenájom hrobového mista na pohrebisku č.293
16.60 €/rok s DPH Anna Butalová Obec Vydrník 14.05.2013
02.05.2013 Mení sa cena a spôsob platenia za poskytované služby
1000.00 € s DPH Obec Vydrník Ing.Veronika Kutková 30.04.2013
24.04.2013 Prenájom hrobového miesta č.292/1,2 na pohrebisku
33.20 € s DPH Justína Filipová Obec Vydrník 18.04.2013
15.04.2013 Poskytnutie finančnej dotácie na celoročnú činnosť
1/2013
400.00 €/rok s DPH HK Vydrník Obec Vydrník 08.04.2013
12.04.2013 Zriadenie vecného bremena
040253002013
0.00 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská distribučná a.s. 07.03.2013
11.04.2013 Zmeny a doplnenia Zmluvy o poskytnutí NFP
DZ221401205930101
2298277.00 € s DPH Ministerstvo pôdohodápodárstva a rozvoja vidieka Obec Vydrník 25.03.2013
11.04.2013 Zmeny a doplnenia ku Zmluve o poskytnutí NFP
DZ221401205930101
2298277.00 € s DPH Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Obec Vydrník 25.03.2013
03.04.2013 Nájom hrobového miesta č.156
16.60 € s DPH Anna Pechová Obec Vydrník 02.04.2013
22.03.2013 Prenájom hrobového miesta č.207/1,2
33.20 € s DPH Katarína Hamráková Obec Vydrník 14.03.2013
Zobrazených 706 - 720 z celkových 787.
1 2 44 45 46 48 50 51 52 53