Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.02.2012 Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
13/V-07
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brandtner Poprad , s.r.o. 16.11.2011
29.12.2011 o prenájme priestorov a pozemkov na dočasné užívanie
l/2011
10000.00 € Obec Vydrník MOPAX,s.r.o, Rovná 4242/5, Poprad 30.09.2011
21.11.2011 Poskytnutie sponzorského príspevku
50.00 € Základná škola s materskou školou Hrabušice Obec Vydrník 21.11.2011
21.11.2011 Poskytnutie sponzorského príspevku pre Slovenský skauting
170.00 € Slovenský skauting, 122. Zbor anjelov strážnych, 059 14 Vyd Obec Vydrník 15.11.2011
03.11.2011 Zmena čl.XIII Záverečné ustanovenia
Dodatok č.1
0.00 € Obec Vydrník MOPAX,s.r.o, Rovná 4242/5, Poprad 20.10.2011
17.10.2011 Kúpa : 1 vešiak na smútočné vence a kytice do Domu smútku
220.00 € Obec Vydrník Ľubomír Schlosár, Polomská 104, Betliar 17.10.2011
11.10.2011 Externý manažment projektu a Publicitu informovať v projekte s názvom . Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník
11650.00 € Obec Vydrník BSK EUROPE, s.r.o., L.Svobodu 3783/79 Poprad 21.09.2011
30.09.2011 Prenájom pozemkov v katastrálnom území obce Vydrník
l/2011
88.44 €/rok Obec Vydrník Pavol Gallovič s manželkou,Vydrník č.188 29.09.2011
28.09.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o úvere
54/038/10
403.24 € Obec Vydrník Dexia banka Slovensko,a.s. 27.09.2011
22.09.2011 Dodatok k zmluve
30/§52/2011NP V-2
0.00 € Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 02.09.2011
22.09.2011 Zhotovenie diela "Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník
§536 Obch.zákon.
391403.16 € Obec Vydrník MOPAX,s.r.o, Rovná 4242/5, Poprad 21.09.2011
22.09.2011 Výkon stavebného dozoru na stavbe "Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník"
Mandátna zmluva
11124.00 € Obec Vydrník CBL Poprad, spol.s.o. 21.09.2011
10.08.2011 Činnosť verejného obstarávania pri realizácii projektu
2000.00 € Obec Vydrník Mgr.Júlia Vítková, Jarná 3040/8,Poprad 21.03.2011
25.07.2011 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a prijímateľom
040/2.1 MP/2011
412617.19 € Obec Vydrník Ministerstvo ŽP SR 30.06.2011
04.07.2011 Prenájom vodného toku Hrabušického potoka do dočasného užívania
1.00 €/rok Obec Vydrník SVHP, š.p., Banská Štiavnica 04.07.2011
Zobrazených 721 - 735 z celkových 744.
1 2 42 43 44 45 46 47 49