Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.03.2013 Udržanie soc.zmieru
0.00 € s DPH Obec Vydrník SLOVES,ZO odborového zväzu prac.verejnej správy 28.12.2012
22.03.2013 Poistenie pracovníkov vykonávajúcich AČ na obci
94.95 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa 31.10.2012
22.02.2013 Prenájom hrobového miesta na cintoríne vo Vydrníku HM č.291
16.60 € s DPH Slavomír Gallovič Obec Vydrník 19.02.2013
22.02.2013 Zmena nájomcu hrobového miesta č.31/1,2
16.16 € s DPH Mária Nováčková, Obec Vydrník 11.12.2012
22.02.2013 Úprava zmluvných podmienok práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom
2214012059301
2206242.50 € s DPH Obec Vydrník Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 19.04.2012
18.02.2013 Prevod nehnuteľnosti
5 €/m² s DPH Anna Pechová Obec Vydrník 29.10.2012
01.02.2013 Poskytnutie peňažného daru
100.00 € s DPH Obec Vydrník Brandtner Poprad, s.r.o. 20.12.2012
01.02.2013 Zmeny vyššie uvedenej zmluvy
0.50 € s DPH Obec Vydrník DOXX, stravné lístky 15.01.2013
20.12.2012 Výkon zberu,odvozu a zneškodnenia kom.odpadu
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brandtner Poprad, s.r.o. 17.12.2012
20.12.2012 Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho pdpadu
13/V-07
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brandtner Poprad , s.r.o. 16.11.2011
19.12.2012 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto
16.60 € s DPH Ružena Stančáková Obec Vydrník 23.11.2012
19.12.2012 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.43/1,2
33.20 € s DPH Dobríková Viktória Obec Vydrník 17.12.2012
13.12.2012 Vypracovanie monitorovacích správ
60.00 € s DPH Obec Vydrník Ing.Slavomír Božoň 13.12.2012
13.12.2012 Poskytovať a vykonávať pre obec Vydrník odbornú technickú a legislatívnu pomoc pri prevádzkovaní správy verejného majetku vodohospodárskych zariadení
113/2010
150.00 € s DPH Obec Vydrník EKOSERVIS Slovensko s.r.o. 19.11.2012
11.12.2012 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto
16.60 € s DPH Marcela Pavliščáková Obec Vydrník 23.11.2012
Zobrazených 721 - 735 z celkových 787.
1 2 45 46 47 49 51 52 53