Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.03.2020 Zmluvné podmienky
0.00 € s DPH Obec Vydrník ZO SOZVS so sídlom v Hôrke 28.02.2020
02.03.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj
5190051571
45.50 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 07.02.2020
02.03.2020 Zhotoviteľ, Brantner Poprad, s.r.o. sa zaväzuje v zmysle ustanovení Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.: Vykonávať pre objednávateľa zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad s.r.o. 10.02.2020
02.03.2020 Prenájom HM. č 326/1,2 na verejnom pohrebisku.
33.20 € s DPH Peter Gallovič Obec Vydrník 02.03.2020
24.02.2020 Prenájom HM č.325/1,2 na verejnom pohrebisku.
33.20 € s DPH Miroslav Kroščen Obec Vydrník 24.02.2020
24.02.2020 Legislatívne zmeny Zákona o odpadoch
0.00 € s DPH Obec Vydrník NATUR -PACK, a.s. 17.02.2020
10.02.2020 O zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
20/36/052/8
9062.10 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 07.02.2020
29.01.2020 SIM karta na vodojem.
0.00 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom, a.s 28.01.2020
15.01.2020 Prenájom HM č.22/1,2 na verejnom pohrebisku
33.20 € s DPH Jozef Bobko Obec Vydrník 15.01.2020
15.01.2020 Prenájom HM č.23/1,2 na verejnom pohrebisku
33.20 € s DPH Jozef Bobko Obec Vydrník 15.01.2020
15.01.2020 Prenájom HM č.324 na verejnom pohrebisku
16.60 € s DPH Helena Žigová Obec Vydrník 15.01.2020
07.01.2020 Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov.
0.00 € s DPH Obec Vydrník DOXX - stravné lístky s.r.o. 07.01.2020
17.12.2019 Prenájom HM č.323 na verejnom pohrebisku
16.60 € s DPH Dušan Bronáš Obec Vydrník 17.12.2019
04.12.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
163/2019
0.00 € s DPH Jozef Hvila Obec Vydrník 20.11.2019
25.11.2019 Ročný rozpočet r. 2020
12/2019
3316.10 € s DPH Obec Vydrník W-Control, s.r.o 25.11.2019
Zobrazených 61 - 75 z celkových 779.
1 2 3 5 7 8 9 51 52