Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
06.07.2022
Crz:06.07.2022 12:10
Poskytnutie dotácie na realizáciu činnosti: "Rekonštrukcia výmaľby interieru kostola sv. Šimona a Júdu vo Vydrníku - 2.etapa, apríl - júl 2022"
3/2022
7000.00 € s DPH Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Vydrník Obec Vydrník 04.07.2022
01.07.2022
Crz:01.07.2022 12:12
Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že Zmluva sa ukončuje v celom rozsahu.
4/2022
0.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Máté Simon – PROING 27.06.2022
01.07.2022
Crz:01.07.2022 12:12
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru počas realizácie prác na stavbe: "Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník"
2748.00 € s DPH Obec Vydrník Rogen, s.r.o. 01.07.2022
24.06.2022
Crz:24.06.2022 08:09
Krátkodobé užívanie nebytových priestorov v budove Obecného domu č.68
4/2022
0.00 € s DPH Urbariát, pozemkové spoločenstvo Vydrník Obec Vydrník 22.06.2022
21.06.2022
Crz:21.06.2022 12:12
Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že Zmluva sa ukončuje v celom rozsahu.
3/2022
0.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Jozef Marcinko - WAMA vodohospodárska činnosť 17.06.2022
21.06.2022
Crz:21.06.2022 12:12
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru počas realizácie prác na stavbe: "Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník".
4/2022
2748.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Máté Simon - PROING 21.06.2022
16.06.2022
Crz:16.06.2022 12:11
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
1422 429
1400.00 € s DPH Obec Vydrník Dobrovoľná požiarna ochrana SR 13.06.2022
15.06.2022
Crz:15.06.2022 12:12
Dodávka pitnej vody
184/2022
0.00 € s DPH Adela Žigová Obec Vydrník 15.06.2022
09.06.2022
Crz:09.06.2022 12:09
Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. Úvodné ustanovenia, odsek 1.2. sa pôvodná identifikácia Zmluvy o poskytnutí NFP, č. Zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2021-004084 ruší a nahrádza sa nasledovným: ZM_SEP-IMRK2-2021/004803
0.00 € s DPH Obec Vydrník Bachleda Pavel - BAPAS 07.06.2022
09.06.2022
Crz:09.06.2022 17:14
Poistenie UoZ počas trvavnia projektu AČ od 01.04.2022-30.09.2022
5190057923
170.00 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 30.03.2022
02.06.2022
Crz:03.06.2022 01:09
Zmluvné strany sa dohodli Dodatkom č.1 na zmene článku VI. bod 3
0.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Martina Tešľová – KAME 20.04.2022
27.05.2022
Crz:27.05.2022 17:13
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru na stavbe "Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník"
03/2022
2748.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Jozef Marcinko - WAMA vodohospodárska činnosť 20.05.2022
23.05.2022
Crz:23.05.2022 12:10
Krátkodobé užívanie nebytových priestorov v budove Obecného domu č.68
2/2022
0.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Vydrník Obec Vydrník 20.05.2022
23.05.2022
Crz:23.05.2022 12:10
Krátkodobé užívanie nebytových priestorov v budove Obecného domu č.68
3/2022
70.00 € s DPH Mgr. Jozef Bizoň Obec Vydrník 23.05.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 12:12
Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli na ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe "Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník".
2/2022
0.00 € s DPH Obec Vydrník Wama - Ing. Jozef Marcinko 16.05.2022
Zobrazených 61 - 75 z celkových 932.
1 2 3 5 7 8 9 62 63