Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.07.2019 Vykonávanie zberu, odvozu a zneškodňovanie KO
13/V-07
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad s.r.o. 22.07.2019
26.07.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie HM č.37 /neb. Dorota a Ondrej Javorský/
16.60 € s DPH Ladislav Sagula Obec Vydrník 26.07.2019
25.07.2019 Zabezpečenie výkonu externého managmentu pre projekt "MOPS Vydrník"
4998.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Franko Peter 24.07.2019
23.07.2019 Prenájom HM č.204/1,2 (neb. Katarína a Štefan Kuzma/
33.20 € s DPH Marcela Pavliščáková Obec Vydrník 22.07.2019
23.07.2019 Jednorázové poistné za pracovné miesta
16.25 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 28.06.2019
23.07.2019 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP v rámci projektu MOPS Vydrník
SEP-IMRK3-19-002755
203685.89 € s DPH Obec Vydrník MPSVaR SR 19.07.2019
10.07.2019 Poskytnutie dotácie na zhotovenie slávnostnej hasičskej štandardy.
4/2019
100.00 € s DPH Územná organizácia DPO SR Poprad Obec Vydrník 08.07.2019
02.07.2019 Výpoveď zmluvy č. 204/2019 o prevádzkovaní verejného vodovodu Vydrník uzatvorená podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a v znení §536 Obchodného zákonníka č. 513/91Zb.
204/2019
0.00 € s DPH Obec Vydrník Vak SERVIS, s.r.o. 01.07.2019
02.07.2019 Zmluva č 205/2019 o prevádzkovaní verejného vodovodu Vydrník
205/2019
4993.92 € s DPH Obec Vydrník Vak SERVIS, s.r.o. 01.07.2019
01.07.2019 Predmetom zmluvy je prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku vlastníka verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002
12/2019
3316.10 € s DPH Obec Vydrník W-Control, s.r.o 01.07.2019
25.06.2019 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
19/36/50J/31
8906.55 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 21.06.2019
25.06.2019 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok AČ formou MOS pre obec a poskytovaní finančného príspevku
19/36/052/108
2793.60 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 21.06.2019
20.06.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie HM č.321/neb. Rudolf Žiga/
16.60 € s DPH Róbert Žiga Obec Vydrník 17.06.2019
20.06.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie HM č.235/1,2 /neb.Ivetka Chmurová/
33.20 € s DPH Oľga Chmurová Obec Vydrník 17.06.2019
14.06.2019 Prenájom HM č. 281 na verejnom pohrebisku
16.60 € s DPH Milena Kroščenová Obec Vydrník 12.06.2019
Zobrazených 61 - 75 z celkových 745.
1 2 3 5 7 8 9 49 50