Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.03.2012 Balík služieb pre príjem dotácii samospráv
0.00 € s DPH Obec Vydrník Prima banka a.s. Slovensko 29.03.2012
29.03.2012 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2012
400.00 € s DPH HK Vydrník Obec Vydrník 28.03.2012
15.03.2012 Prenájom časti nehnuteľnosti na umiestnenie reklamnej tabule
5/2012
0.00 € s DPH Obec Vydrník BLACHOTRAPEZ, s.r.o. 15.03.2012
09.03.2012 Prenájom hrobového miesta č.57 na verejnom pohrebisku na roky 2012-2042
2012
49.80 € s DPH Obec Vydrník Obec Vydrník 09.03.2012
01.03.2012 Obstarávanie ÚPD. etapa návrh ÚPN-O ,jeho prerokovanie, vyhodnotebie pripomienkovania
09/2011
800.00 € s DPH Obec Vydrník RNDr.Eleonóra Weissová 19.09.2011
13.02.2012 Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
13/V-07
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brandtner Poprad , s.r.o. 16.11.2011
29.12.2011 o prenájme priestorov a pozemkov na dočasné užívanie
l/2011
10000.00 € Obec Vydrník MOPAX,s.r.o, Rovná 4242/5, Poprad 30.09.2011
21.11.2011 Poskytnutie sponzorského príspevku
50.00 € Základná škola s materskou školou Hrabušice Obec Vydrník 21.11.2011
21.11.2011 Poskytnutie sponzorského príspevku pre Slovenský skauting
170.00 € Slovenský skauting, 122. Zbor anjelov strážnych, 059 14 Vyd Obec Vydrník 15.11.2011
03.11.2011 Zmena čl.XIII Záverečné ustanovenia
Dodatok č.1
0.00 € Obec Vydrník MOPAX,s.r.o, Rovná 4242/5, Poprad 20.10.2011
17.10.2011 Kúpa : 1 vešiak na smútočné vence a kytice do Domu smútku
220.00 € Obec Vydrník Ľubomír Schlosár, Polomská 104, Betliar 17.10.2011
11.10.2011 Externý manažment projektu a Publicitu informovať v projekte s názvom . Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník
11650.00 € Obec Vydrník BSK EUROPE, s.r.o., L.Svobodu 3783/79 Poprad 21.09.2011
30.09.2011 Prenájom pozemkov v katastrálnom území obce Vydrník
l/2011
88.44 €/rok Obec Vydrník Pavol Gallovič s manželkou,Vydrník č.188 29.09.2011
28.09.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o úvere
54/038/10
403.24 € Obec Vydrník Dexia banka Slovensko,a.s. 27.09.2011
22.09.2011 Dodatok k zmluve
30/§52/2011NP V-2
0.00 € Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 02.09.2011
Zobrazených 751 - 765 z celkových 779.
1 2 44 45 46 47 48 49 51