Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.05.2022
Crz:18.05.2022 12:12
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru počas realizácie prác na stavbe: "Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník". Poskytovateľ nie je platcom DPH
02/2022
2748.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Jozef Marcinko - WAMA vodohospodárska činnosť 18.05.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 17:09
Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. Úvodné ustanovenia, odsek 1.2. sa pôvodná identifikácia Zmluvy o poskytnutí NFP, č. Zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2021-004084 ruší a nahrádza sa nasledovným: ZM_SEP-IMRK2-2021/004803
0.00 € s DPH Obec Vydrník Bachleda Pavel - BAPAS 17.05.2022
13.05.2022
Crz:13.05.2022 17:11
Licencia na používanie služby - Elektronická registratúrna kniha, Správa registratúry Optimal
20220402
15.00 €/mesiac bez DPH Obec Vydrník Archivovanie SK s.r.o. 12.04.2022
12.05.2022
Crz:12.05.2022 12:12
Krátkodobé užívanie nebytových priestorov v budove Obecného domu č.68 vo Vydrníku.
1/2022
0.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Vydrník Obec Vydrník 11.05.2022
11.05.2022
Crz:11.05.2022 08:08
Dodávka pitnej vody
182/2022
0.00 € s DPH Miloš Kroščen Obec Vydrník 13.04.2022
11.05.2022
Crz:11.05.2022 12:11
Dodávka pitnej vody
183/2022
0.00 € s DPH Silvia Grauová Obec Vydrník 22.04.2022
10.05.2022
Crz:10.05.2022 17:14
„Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácií MRK v obci Vydrník “ Zmluvné strany sa dohodli Dodatkom č.1 na doplnení článku III. bod 2 a článku VI. bod 1 Zmluvy
Dodatok č.1
6750.00 € bez DPH Obec Vydrník Ing. Jozef Marcinko - WAMA 25.04.2022
10.05.2022
Crz:10.05.2022 17:14
„Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník“ Zmluvné strany sa dohodli Dodatkom č.1 na doplnení článku II., článku VI. a úprave článku IV.
Dodatok č.1
3390.00 € bez DPH Obec Vydrník Ing. Jozef Marcinko - WAMA 27.04.2022
12.04.2022
Crz:10.05.2022 17:14
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vydrník v roku 2022
1/2022
1300.00 € s DPH HK Vydrník, občianske združenie Obec Vydrník 06.04.2022
12.04.2022
Crz:10.05.2022 17:14
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vydrník v roku 2022
2/2022
1000.00 € s DPH Slovenský skauting, 122. zbor anjelov strážnych Poprad Obec Vydrník 04.04.2022
29.03.2022 Realizácia aktivačnej činnosti v termíne od 01.04.2022 do 30.09.2022.
22/36/054/46
11293.44 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 23.03.2022
28.03.2022 Prenajímateľ prenájme nájomcovi manipulačnú plochu tzv. „Pílnicu“ s výmerou 3135 m2,/ parcely KN C 872/23, 872/24, 872/25, 872/26, 872/27, 872/28, 872/29, 872/30 / a parcelu KN C 872/12, na ktorej je postavený oceľový prístrešok rozmerov 9,6 x 31,6 m, príručný sklad za dohodnutú cenu.
003/2022
4200.00 €/rok s DPH Obec Vydrník URBARIÁT, pozemkové spoločenstvo, Vydrník 21.03.2022
28.03.2022 Zmluvné strany - Obec Hrabušice, Obec Vydrník, Evika obč. združenie
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Obec Vydrník 24.03.2022
28.03.2022 Zmluvné strany - Obec Hrabušice, Obec Vydrník, Evika obč. združenie
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Obec Vydrník 24.03.2022
28.03.2022 Príloha - ročný rozpočet
1374.00 €/rok s DPH Obec Vydrník Vak SERVIS, s.r.o. 21.03.2022
Zobrazených 76 - 90 z celkových 932.
1 2 3 4 6 8 9 10 62 63