Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.11.2019 Poskytnutie auditorských služieb
3/2019
1400.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Veronika Kutková 19.11.2019
19.11.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
162/2019
0.00 € s DPH Veronika Barabasová Obec Vydrník 04.11.2019
19.11.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
161/2019
0.00 € s DPH Milan Sagula Obec Vydrník 04.11.2019
15.11.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
159/2019
0.00 € s DPH Ján Kroščen Obec Vydrník 04.11.2019
15.11.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
160/2019
0.00 € s DPH Helena Žigová Obec Vydrník 04.11.2019
12.11.2019 Zmluva o spolupráci na národnom projekte "TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK"
OIP-2019/001673-139
0.00 € s DPH Obec Vydrník MV SR 11.11.2019
30.10.2019 Na základe čl. 2, ods. 3 VZN Obce Vydrník č.2/2018 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov uzatvára poskytovateľ príspevku s dodávateľom túto zmluvu o zabezpečení stravy a poskytovaní príspevku na stravu pre poberateľov dôchodkových dávok s trvalým pobytom na území obce Vydrník a stanovuje podmienky, za ktorých bude strava zabezpečovaná
0.00 € s DPH Obec Vydrník VARSPOL s.r.o. 29.10.2019
23.10.2019 Predĺženie nájmu vodného toku od 1.8.2009-31.12.2029
447/2009
1.00 € s DPH Obec Vydrník Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 11.10.2019
22.10.2019 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje vypracovať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na predmet zákazky " Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník
6750.00 € s DPH Obec Vydrník WAMA - Ing.Jozef Marcinko 30.09.2019
18.10.2019 Účelom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
0.00 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 11.10.2019
02.10.2019 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania pre žiakov MŠ pri ZŠ s MŠ Vydrník v ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabušice
0.00 € s DPH Obec Vydrník Obec Vydrník 30.08.2019
18.09.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
158/2019
0.00 € s DPH Eva Samková Obec Vydrník 18.09.2019
12.09.2019 Predmetom tejto zmluvy o spolupráci je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení fotografovania.
30.00 € s DPH Obec Vydrník Daniela Ganzarčíková 05.09.2019
03.09.2019 Prenájom HM č.322 /neb. M. Sagulová/
16.60 € s DPH Obec Vydrník Obec Vydrník 02.09.2019
02.09.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
157/2019
0.00 € s DPH Peter Budzák Obec Vydrník 30.08.2019
Zobrazených 76 - 90 z celkových 779.
1 2 3 4 6 8 9 10 51 52