Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.02.2019 Predmetom tejto zmluvy o spolupráci je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení fotografovania.
30.00 € s DPH Obec Vydrník Daniela Ganzarčíková 22.02.2019
20.02.2019 Legislatívne zmeny Zákona o odpadoch
0.00 € s DPH Obec Vydrník NATUR-PACK, a.s 20.02.2019
12.02.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.29/1,2(neb.Zuzana a Ondrej Slavkovský a dcéra Alžbeta Slavkovská) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa - 2018-2027
33.20 € s DPH Obec Vydrník Robert Dický 08.02.2019
06.02.2019 Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
18/36/052/306
0.00 € s DPH Obec Vydrník Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Poprad 06.02.2019
06.02.2019 Úprava postupu práv a povinností zmluvných strán pri výkone zodpovednej osoby
č.ZO/2018A8478-1
0.00 € s DPH Obec Vydrník osobnyudaj.sk, s.r.o 06.02.2019
05.02.2019 Predmetom tejto zmluvy je dodávanie pitnej vody
155/2019
0.00 € s DPH Daniela Jakubcová Obec Vydrník 30.01.2019
05.02.2019 Predmetom tejto zmluvy je dodávanie pitnej vody
156/2019
0.00 € s DPH PhDr. Janka Galica Obec Vydrník 04.01.2019
25.01.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.108/1,2(Marián a Helena Hudzíková) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa.
32.20 € s DPH Eva Hudzíková Obec Vydrník 11.01.2019
25.01.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
5190043755
0.00 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. 01.01.2019
25.01.2019 Sim karta a koncové zariadenie
0.00 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom, a.s 23.01.2019
10.01.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.319(neb.Rudolf Stančák) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa jedno hrobové miesto na 10 kalendárnych rokov 2019-2028
16.60 € s DPH Mária Stančáková Obec Vydrník 07.01.2019
10.01.2019 Poskytovanie stravovania pre žiakov MŠ a zamestnancom ZŠ Vydrník v ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabušice
0.00 € s DPH Obec Vydrník ZŠ s MŠ Hrabušice 01.01.2019
27.12.2018 Ustanovenie Článku 3 Doba trvania Zmluvy, bod 3.2
2018/000768-142
0.00 € s DPH Obec Vydrník Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17.12.2018
21.12.2018 Realizácia pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla.
8006950917
0.00 € s DPH Obec Vydrník innogy Slovensko s.r.o. 12.12.2018
21.12.2018 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku
18/36/052/306
0.00 € s DPH Obec Vydrník Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Poprad 17.12.2018
Zobrazených 91 - 105 z celkových 745.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 49 50