Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.03.2022 Poskytnutie finančného príspevku SpKCH na prevádzku poskytnutej sociálnej služby
1200.00 € s DPH Spišská katolícka charita Obec Vydrník 18.03.2022
23.03.2022 Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe: „Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník“.
2/2022
2748.00 € s DPH Obec Vydrník Wama - Ing. Jozef Marcinko 23.03.2022
16.03.2022 ...........
0.00 € s DPH Obec Vydrník ............ 16.03.2022
10.03.2022 Poskytnutie NFP č. ZM_SEP-IMRK3-2022-004261 MOPS - Vydrník
ZM_SEP-IMRK3-2022-00
129618.72 € s DPH Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Vydrník 07.03.2022
08.03.2022 Zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Vydrník, Zmeny a doplnky č.2"
05.31/2022
1600.00 € s DPH Obec Vydrník eR STAR s.r.o. 07.03.2022
04.03.2022 Stavebné práce s označením "Komunikácie - stavebné práce" pre projekt "Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník".
1/2022
144501.66 € s DPH Obec Vydrník Bachleda Pavel - BAPAS 25.02.2022
02.02.2022 Predávajúci touto kúpnou zmluvou predáva kupujúcemu pozemky: KN C č.889 - trvalý trávnatý porast 355 m2 KN C č.890/42 - trvalý trávnatý porast 130 m2 KN C č.890/43 - trvalý trávnatý porast 62 m2
5470.00 € s DPH Obec Vydrník URBARIÁT, pozemkové spoločenstvo, Vydrník 01.02.2022
21.01.2022 Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
13/V-07
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad s.r.o. 20.01.2022
19.01.2022 Zabezpečenie množstvového zberu odpadu
0.00 € s DPH Fedák Plus s.r.o. Obec Vydrník 19.01.2022
18.01.2022 Zriadenie grantového účtu
0.00 € s DPH Obec Vydrník Prima banka Slovensko , a.s. 18.01.2022
11.01.2022 Poskytovanie auditorských služieb
9/2021
1400.00 € bez DPH Obec Vydrník Ing. Veronika Kutková 15.11.2021
04.01.2022 Zmluva o poskytnutí NFP Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník
ZM_SEP-IMRK2-2021/00
148120.20 € s DPH Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Vydrník 13.12.2021
04.01.2022 Zmluva o poskytnutí verejných služieb - Biznis Net
993252678
0.00 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom, a.s 04.01.2022
27.12.2021 Zmena v článku II bod 5 počet hodín vykonávania činnosti denne od 7:30 do 11:30 hod.
21/36/010/63
0.00 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 12.11.2021
21.12.2021 Poistenie UoZ počas trvavnia projektu AČ od 01.10.2021-31.03.2022
5190057453
200.00 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 30.09.2021
Zobrazených 91 - 105 z celkových 932.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 62 63