Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.12.2021 Zmluva o nájme HM č. 330
20.00 € s DPH Katarína Kočáková Obec Vydrník 20.12.2021
13.12.2021 4. Cena diela a platobné podmienky
3618.32 € s DPH Obec Vydrník SOVUS s.r.o. 15.11.2021
02.12.2021 Realizácia aktivačnej činnosti v termíne od 03.01.2022 do 31.12.2022.
č.21/36/012/63
0.00 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 01.12.2021
25.11.2021 Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Vydrník
50/PZ/2021
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad s.r.o. 15.11.2021
19.11.2021 Zriadenie grantového účtu
0.00 € s DPH Obec Vydrník Prima banka Slovensko , a.s. 03.11.2021
05.11.2021 Dodávka pitnej vody
180/2021
0.00 € s DPH Ing. Miroslav Body Obec Vydrník 06.10.2021
04.11.2021 Realizacia MOS podľa §10
č.21/36/010/63
0.00 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 27.10.2021
03.11.2021 Prenájom HM č. 180
20.00 € s DPH Peter Horvath Obec Vydrník 03.11.2021
03.11.2021 Prenájom HM č. 169
20.00 € s DPH Peter Horvath Obec Vydrník 03.11.2021
11.10.2021 Dodávka pitnej vody
179/2021
0.00 € s DPH Marcela Pavliščáková Obec Vydrník 30.09.2021
08.10.2021 Záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi pomoc, podporu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vrátane uskutočnenia základného auditu
KB/ZO/2021KBZ8478-2
84.00 €/mesiac s DPH Obec Vydrník Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 04.10.2021
08.10.2021 Zmena článku č.5 - Odmena mandatára
45.00 €/mesiac s DPH Obec Vydrník Martin Majerčák 30.09.2021
05.10.2021 Realizácia aktivačnej činnosti v termíne od 01.10.2021 do 31.03.2022.
21/36/054/314
14313.36 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 24.09.2021
30.09.2021 Vypracovanie pre objednávateľa zlúčené projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavieb: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pod kostolom v intraviláne obce Vydrník“ „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul.Stanica v intraviláne obce Vydrník
1/2021
5750.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Martina Tešľová – KAME 30.09.2021
29.09.2021 Zmena ustanovení licenčnej zmluvy č.U1204/2013
0.00 € s DPH Obec Vydrník MADE spol. s.r.o. 27.09.2021
Zobrazených 106 - 120 z celkových 932.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 62 63