Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.06.2019 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok AČ formou MOS pre obec a poskytovaní finančného príspevku
19/36/052/108
2793.60 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 21.06.2019
20.06.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie HM č.321/neb. Rudolf Žiga/
16.60 € s DPH Róbert Žiga Obec Vydrník 17.06.2019
20.06.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie HM č.235/1,2 /neb.Ivetka Chmurová/
33.20 € s DPH Oľga Chmurová Obec Vydrník 17.06.2019
14.06.2019 Prenájom HM č. 281 na verejnom pohrebisku
16.60 € s DPH Milena Kroščenová Obec Vydrník 12.06.2019
04.06.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie HM č. 188 (neb.Jozef a Margita Žigová) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v k.ú.Vydrník.
16.60 € s DPH Anna Žigová Obec Vydrník 12.06.2019
03.06.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č. 279 /neb. Anna Rečičárová/ na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa.
205/2019
16.60 € s DPH Obec Vydrník Obec Vydrník 23.05.2019
03.06.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie HM č.320 na verejnom pohrebisku.
16.60 € s DPH Ján Kroščen Obec Vydrník 31.05.2019
15.05.2019 Dohoda o úprave práv a povinností zo zmluvy o dielo č. 001/2017 zo dňa 03.09.2017
1986.20 € s DPH Obec Vydrník Stanislav Kuboši 13.03.2019
07.05.2019 Mobilný Hlas SIM karta
0.00 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom, a.s 02.05.2019
07.05.2019 Predmetom zmluvy je prevádzkovanie verejného infraštrukturálneho majetku vlastníka verejného vodovodu v zmysle zákona č.442/2002
204/2019
1084.92 € s DPH Obec Vydrník Vak SERVIS, s.r.o. 30.04.2019
17.04.2019 Mobilný Hlas SIM karta
0.00 € s DPH Obec Vydrník Slovovak Telekom, a.s 12.04.2019
03.04.2019 Spracúvanie osobných údajov.
0.00 € s DPH Obec Vydrník Martin Majerčak 01.02.2019
19.03.2019 Spracovanie osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Vydrník Ing.Pavol Perháč - ELTECH 01.02.2019
19.03.2019 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie,, nahlásených na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb
5190046552
16.25 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. 28.02.2019
14.03.2019 Obec v zmysle VZN č1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií a schváleného rozpočtu Obce Vydrník na rok 2019 Uznesením č.220/2018 upraveného rozpočtovým opatrením č. 1schváleným uznesením č.33/2019 zo dňa 01.03.2019 na základe Vašej žiadosti o poskytnutie príspevku, schválenej OZ vo Vydrníku dňa 01.03.2019 Uznesením č. 34/2019.
3/2019
500.00 € s DPH Ing. Milan Budzák Obec Vydrník 13.03.2019
Zobrazených 106 - 120 z celkových 779.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 51 52