Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.09.2021 Dodávka pitnej vody
178/2021
0.00 € s DPH Tomáš Valentin Obec Vydrník 27.09.2021
27.09.2021 Prenájom HM č.329
20.00 € s DPH Štefan Kroščen Obec Vydrník 27.09.2021
02.09.2021 Dodávka pitnej vody
177/2021
0.00 € s DPH Ladislav Sagula Obec Vydrník 31.08.2021
31.08.2021 Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP č. D01_SEP-IMRK3-2019-002755 pre projekt s názvom: MOPS Vydrník s ITMS kódom projektu 312051V765
0.00 € s DPH Obec Vydrník Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 27.08.2021
27.08.2021 Predmetom zmluvy: Kamerový systém, pozostávajúci z dodania a montáže zariadení a rozvodov za Obec Vydrník
1701082021
8068.68 € s DPH Obec Vydrník KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 26.08.2021
26.07.2021 Zriadenie grantového účtu pre projekt "Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov v obci Vydrník"
0.00 € s DPH Obec Vydrník Prima banka Slovensko , a.s. 26.07.2021
16.07.2021 Zabezpečenie výkonu externého manažmentu pre projekt MOPS Vydrník
9723.00 € bez DPH Obec Vydrník Ing. Peter Franko 13.07.2021
09.07.2021 Prenájom HM č.159
20.00 € s DPH Eva Samková Obec Vydrník 08.07.2021
06.07.2021 Prenájom časti pozemku v kat. obce Vydrník o výmere 25m2 z parc. reg. "C" č. 987, sústredeného na krížovú cestu do dočasného užívania Nájomcovi
2/2021
25.00 € s DPH Obec Vydrník URBARIÁT, pozemkové spoločenstvo, Vydrník 28.06.2021
02.07.2021 Dodávka pitnej vody
176/2021
0.00 € s DPH Jaroslav Dubjel Obec Vydrník 30.06.2021
02.07.2021 Obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť množstvový zber odpadu za podmienok tejto dohody o množstvovom zbere odpadu.
0.00 € s DPH Jaroslav Dubjel Obec Vydrník 30.06.2021
28.06.2021 Poskytnutie príspevku na rozvoj zamestnanosti
21/36/054/161
9327.72 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 21.06.2021
14.06.2021 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 3/2019
2/2021
1200.00 € s DPH HK Vydrník, občianske združenie Obec Vydrník 14.06.2021
14.06.2021 Prenájom HM č.328
20.00 € s DPH Obec Vydrník Dominik Rodzenák 07.06.2021
09.06.2021 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 3/2019
1/2021
1000.00 € s DPH Slovenský skauting, 122. zbor anjelov strážnych Poprad Obec Vydrník 01.06.2021
Zobrazených 121 - 135 z celkových 932.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 62 63